Vastustaja

Unelma vastustaja symboloi ihmisiä tai tilanteita, jotka ovat vihamielisiä heidän toiveensa tai tavoitteet. Unelma kohtaamisesta vastustaja voi edustaa konfliktia tai pelkoa olet edessään tosielämässä.