Käsiraudat

Unelma käsiraudat symboloi henkistä ja emotionaalista rajoitusta, tai vapauden puute ajatella tai ilmaista itseäsi kuin haluat. Sinä tai joku, joka on rajoitettu, hillitty tai toisen henkilön tai tilanteen määräysvallassa.